Przygotowania dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego p.n. „Dostawa pojazdów specjalistycznych”

Trwają przygotowania dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego  p.n. :

Dostawa pojazdów specjalistycznych:

  1. Do monitoringu sieci wod-kan – szt.1
  2. Do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych – szt.1

w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.