Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz
z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej

Aktualności

Wykonawcy kolejnych zadań

Obecnie  w IV kwartale 2018r.  Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. prowadzą trzy procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców następujących zadań, które będą realizowane

zobacz »

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej