Kontakt

Jednostka Realizująca Projekt

Pełnomocnik ds. Projektu:
Janusz Bystrzyński
tel. 83 3426071 wew. 124
e-mail: j.bystrzynski@bwikwodkan.pl

Zca Pełnomocnika ds. Projektu:
Halina Ustjanowska
tel. 83 3426071 wew. 148
e-mail: h.ustjanowska@bwikwodkan.pl

Kierownik Zakładu Oczyszczalni Ścieków:
Andrzej Kiela
tel. 83 3426074
e-mail: a.kiela@bwikwodkan.pl

Formularz kontaktowy