JRP

Jednostka Realizująca Projekt

Pełnomocnik ds. Projektu: Janusz Bystrzyński tel. 83 3426071 wew. 124

e-mail:j.bystrzynski@bwikwodkan.pl

Zca Pełnomocnika ds. Projektu : Halina Ustjanowska tel. 83 3426071 wew. 148

e-mail: h.ustjanowska@bwikwodkan.pl

Kierownik Zakładu Oczyszczalni Ścieków: Andrzej Kiela tel. 83 3426074

e-mail: a.kiela@bwikwodkan.pl