Zmiana terminu składania ofert na postępowanie przetargowe

Uwaga! Zmiana przedłużenia terminu składania ofert na postępowanie przetargowe pn. Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków wraz  z przepompownią  centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem  wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.

Otwarcie ofert na w/w postępowanie odbędzie się  3 września 2019 r. o godz. 11:05 w siedzibie zamawiającego.