Wykonawcy kolejnych zadań

Obecnie  w IV kwartale 2018r.  Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. prowadzą trzy procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców następujących zadań, które będą realizowane w ramach inwestycji:

  1. Dostawa i montaż urządzeń instalacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych w  Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej.
  2. Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej w Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej.
  3. Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej.