12.08.2020 r. Budowa zintegrowanego systemu GIS do zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi

W dniu  12.08.2020 r. Spółka zawarła  umowę  z firmą KartGIS Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie na wykonanie usługi: Budowę zintegrowanego systemu GIS do zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w Białej Podlaskiej.

Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć etapów:

Etap I – Dostawę i wdrożenie systemu zarządzania sieciami wodociągowo – kanalizacyjnymi GIS z modułem do modelowania matematycznego sieci wodociągowej.

ETAP II – Opomiarowanie sieci wodociągowej.

ETAP III – Monitoring sieci kanalizacyjnej, modernizacja istniejących 39 sieciowych przepompowni.

ETAP IV – Wykonanie 4 punktów meteorologicznych do pomiaru opadów, z wpięciem do systemu SCAD/GIS.

ETAP V – budowę oraz kalibrację modelu matematycznego sieci wodociągowej.