25.09.2019 r. Podpisanie umowy na dofinansowanie w formie pożyczki

25 września 2019 r. Spółka BWIK „WOD-KAN” Sp. z o.o. podpisała umowę na dofinansowanie w formie pożyczki. Kwota pożyczki wynosi 24.000.000,00 zł