26.06.2019 r. Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i osadowej na oczyszczalni

W środę 26 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Bialskich Wodociągów podpisano kontrakt pn. Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i montażowych związanych z przebudową i modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o. przy ul. Brzeskiej 156 w Białej Podlaskiej – Lider oraz FOSTECH Sp. z o.o. przy ul. Wiśniowej 17 w Barczewie – Partner.

Przy stole prezydialnym zasiedli Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta,  Maciej Buczyński – Zastępca Prezydenta Miasta, Janusz Bystrzyński – Prezes Zarządu BWiK WOD-KAN Sp. z o.o., Ernest Jaroszek – Wiceprezes Zarządu BWiK WOD-KAN Sp. z o.o, Eugeniusz Izdebski – Prezes Zarządu P.W. BUDOMEX Sp. z o.o. , Sławomir Wasilewski – Wiceprezes Zarządu P.W. BUDOMEX Sp. z o.o.