Ogłoszenie postępowania przetargowego

Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe pn.: Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej  w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Wszystkie informacje dotyczące postępowania, Wykonawca  może znaleźć na stronie internetowej zamawiającego http://www.bwikwodkan.pl/ oraz https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan

Otwarcie ofert na w/w postępowanie odbędzie się 27 listopada 2019 r. o godz. 11:05 w siedzibie zamawiającego.