20.03.2020 r. Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej

Dnia  20.03 2020 r. Zamawiający zawarł  z Wykonawcą –  Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUDOMEX” Sp. z o.o.,  w Białej Podlaskiej , umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej.

Realizacja inwestycji: przebudowa i modernizacja centralnej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza, przyczyni się do zwiększenie przepustowości-  docelowa to Qśred = 8.300 m3/d; W ramach zadania zostanie zmodernizowana pompownia ścieków wraz z montażem nowych urządzeń, wybudowana nowa przepompownia awaryjna.