Galeria

Film promocyjny – Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej czerwiec 2021 r.
Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej.

NR KONTRAKTU: OCZ-PRZ/1/VI/2019,
WYKONAWCA: PW. BUDOMEX SP. Z O.O.

Budynek krat, obiekt nr 2
Pompownia główna ścieków, obiekt nr 6
Osadnik wstępny, obiekt nr 7
Budowa układu biologicznego oczyszczania ścieków, obiekt nr 8A, 8B, 8C,8D, 8E i 9A, 9B, 9C
Osadnik wtórny radialny, obiekt nr 11F
Budynek piaskowników z płuczkami piasku, obiekt nr 13
Budynek wirówek, maszynowni i kotłowni, obiekt nr 19
Zbiornik osadów zagęszczonych, obiekt nr 20
Budowa WKF – komór fermentacyjnych, obiekt nr 21a, 21b
Zbiornik biogazu, obiekt nr 24b