28.11.2018 r. Dostawa i montaż urządzeń instalacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych

Dotyczy : Umowy OCZ-PRZ/5/XI/2018  zawartej w Wykonawcą  TermoWaterService Krevox Group Sp. z o.o. z siedzibą  w Zalesiu Górnym na:

„Dostawa i montaż urządzeń instalacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej dla projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.

  1. Zakończono prace projektowe – Zamawiający zaakceptował dokumentację i przyjął do realizacji,

      2. Zamawiający przekazał Wykonawcy plac budowy,

  1. Rozpoczęto prace budowlano-montażowe na budowie.