06.03.2018 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu między NFOŚiGW, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdę, a spółką Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”, w imieniu której podpis złożył Prezes Zarządu Mirosław Janusz Kapłan.